Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a www.diakallas.hu honlap keretén belül a Miskolci Egyetem Iskolaszövetkezet (továbbiakban: Iskolaszövetkezet) (székhely: 3515, Miskolc, Egyetemváros A/1-es épület Fsz., adószám: 24297161-2-05., cégjegyzéks000000zám: Cg.05-02-000835, képviseli: Konyári György elnök) által végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.


Az Iskolaszövetkezet kiemelkedő figyelmet fordít a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseire. Az Iskolaszövetkezet minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a www.diakallas.hu weboldalán tudomására jutott adatok és információk ne kerüljenek nyilvánosság elé.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célodat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Az Iskolaszövetkezet weboldalán gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője az Iskolaszövetkezet, melyhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az adatkezelés célja, hogy a felhasználók regisztrációja során megadott személyes adatait az Iskolaszövetkezet az általa fenntartott adatbázisban az Iskolaszövetkezet tevékenységében való közreműködésre való jelentkezés céljából elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa olyan harmadik személyek felé, akik az Iskolaszövetkezet vállalkozási tevékenységével összefüggő szerződéses partnerei. Ezen szerződéses partnerek a továbbított személyes adatokat csak a vállalkozási szerződés teljesítése céljából használják.
Az adatkezelés jogalapja az, hogy a felhasználók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a fentiek szerinti adatkezelési cél érdekében az Iskolaszövetkezet a személyes adataikat kezelje, feldolgozza, és az adatfelhasználó szerződéses partnerei részére továbbítsa.
3) A www.diakallas.hu weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációval felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Iskolaszövetkezet az adatbázisában elhelyezze, kezelje (gyűjtse, rögzítse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa az adatfelhasználó szerződéses partnerei felé. A regisztráció során az Iskolaszövetkezet csak olyan személyes adatot kér a felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
A regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: 
vezetéknév, keresztnév, anyja leánykori neve, jelszó, születési idő, személyi igazolvány szám, diákigazolvány szám, adóazonosító jel, TAJ szám, számlavezető bank neve, bankszámlaszám, lakóhely, mobiltelefonszám, oktatási intézmény, szak, nyelvismeret. Hostess/Host munka esetén kiegészítő adatok szükségesek: testmagasság, hajszín, súly, cipőméret, mellbőség, csípőbőség, teljes alakos fotó. Ezen adatokon kívül: önéletrajz, motivációs levél, illetve egyéb vonatkozó dokumentumok és adatok is feltölthetők.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Szabályozott iparág közzétételi követelményei

Ha szabályozott iparág tagja vagy további adatkezelési törvények vonatkoznak önre, akkor valószínűsíthető, hogy azokat az információkat itt közzé kell tennie.

Jogi nyilatkozat
I. Általános információk
1) A www.diakallas.hu oldalának böngészésével Ön elfogadja a meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket illetve szabályokat. Kérjük, amennyiben nem ért egyet jelen jogi nyilatkozatban foglaltakkal, ne nyissa meg a honlap oldalait.
2) Az Iskolaszövetkezet – mint a www.diakallas.hu honlap üzemeltetője – mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon közölt minden információ pontos és időszerű legyen. Ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló magatartással nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, illetve azok teljességéért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben korlátozza, megszüntesse.
3) Az Iskolaszövetkezet nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét. Az Iskolaszövetkezet nem felel azokért a károkért, költségekért, melyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, rendszerhibából vagy más hasonló okból következik be.
4) A honlapon található linkek használatával elérhető más honlapok tartalmáért, helyességéért, illetve az Ön által más honlapokon megadott adatok biztonságáért az Iskolaszövetkezet nem vállal felelősséget. Javasoljuk, hogy ezen honlapok használata esetén győződjön meg az adott honlapot megjelenítő szervezet adatvédelmi politikájáról.

II. A honlap szerzői jogi védelme
1) A www.diakallas.hu honlap, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak, az Iskolaszövetkezet, illetve szerződött partnerei szellemi tulajdona. Azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag az Iskolaszövetkezet illetve szerződött partnerei jogosultak. A szerzői jog és védjegy jogosultjai minden jogot fenntartanak.
2) A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.